Štúdio hereckej prípravy 

(herecké kurzy) 

- kurzy pre dospelých aj deti ( v skupine max. 5 záujemcov)

 

Štúdio hereckej prípravy sa zaoberá prípravou uchádzača na štúdium herectva, recitačné súťaže, alebo pre vlastnú potrebu. 

_____________________________________________________________________________                                                                     

Štúdio vyjadrovania 

(kurzy vystupovania na verejnosti, v spoločnosti)

- individuálne kurzy

 

Štúdio vyjadrovania sa zaoberá odborným poradenstvom pre ľudí, ktorý potrebujú zlepšiť svoje komunikačné a vyjadrovacie schopnosti (manažéri, politici, učitelia, riaditelia spoločností, ľudia vystupujúci na verejnosti (hostessky, letušky, promotérky, delegáti a pod.)

                                                             

Lektor:

__________________________________________

Jakub ABRAHÁM, DiS. art.  /  herec, image consultant

*  základy hereckej tvorby

*  umelecký prednes

*  rétorika 

*  vyjadrovanie

*  spoločenská etiketa 

*  poradenstvo v pánskom odievaní