Jakub ABRAHÁM

Jakub ABRAHÁM

herec

 

 

 

*Mladý herec Jakub Abrahám sa narodil 1. februára 1993 v Bratislave. Už od detstva inklinoval k umeniu.

Jeho prvé kroky sa spájajú s účasťou na rôznych recitačných súťažiach, kde vždy skončil s úspechom. Svoju umeleckú dráhu začal nástupom na Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave.

Už počas štúdia zistil, že tanec nie je spôsobom jeho umeleckého vyjadrovania na scéne. Vždy ho bavilo rozosmievať okolie – vždy bol rád , keď mohol ľuďom vyčariť úsmev na tvári . „ Úsmev je to najkrajšie , čo môžete v živote darovať , s úsmevom je život krajší …“ tvrdí Jakub.

Rozhodol sa teda šťastie skúsiť v herectve.

V roku 2014 úspešne absolvoval štúdium herectva na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave , v ročníku pod vedením výborných herečiek : Mgr. Art. Hany Gajdošovej – Letkovej a Mgr. Art. Evy Rysovej.

Svoje vedomosti a zručnosti Jakub na škole získaval aj od takých výborných hercov ako : Ivan Letko , Anna Javorková , Táňa Radeva, Ľudmila Swanová a ďalšie osobnosti.

Dnes sa Jakub venuje najmä škole, práci v dabingu,či rozhlase. Tiež pôsobí ako lektor, vedie herecké kurzy na súkromnej umeleckej škole.

Ako herec účinkuje aj na javisku Slovenského národného divadla v činohre Madame Bovary pod režijnou taktovou režiséra Eduarda Kudláča a v opere Barbier zo Sevilly v réžií Romana Poláka.

V neposlednom rade prikladá veľký dôraz na podporu kultúrneho povedomia v DNV ...

Ako sám vraví : „ Cítim obrovský deficit v oblasti kultúry v Devínskej – aj to bol jeden z impulzov , prečo sme sa rozhodli založiť Činoherný klub …“ . *

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

V Činohernom klube DNV hrá v predstaveniach : 

 

* BEZ OPONY talk show:  Moderátor

 

*A.P.Čechov- KONSKÉ PRIEZVISKO:   Apollon

 

*Milan Grgić - JÁN A JANA:   Ján/Jana

 

 

V Činohernom klube DNV režíroval predstavenia :

 

*Milan Grgíć - JÁN A JANA (spolurežisér)

 

* BEZ OPONY talk show