Tlačová správa

17.02.2013 17:00

 

 
 
        Bratislava, 5. 02. 2013
 

Elena Vacvalová v Bez opony! 

Známa slovenská humoristka Elena Vacvalová bude hosťom v talk show Bez opony v nedeľu 17. 2. 2013. 
V rámci talk show „Bez opony“, ktorú pripravuje Činoherný klub DNV, o. z., sa spoločne porozprávame so slovenskou humoristkou  Elenou Vacvalovou, ktorá aktuálne pracuje na niekoľkých nových projektoch. Vidieť ju môžete v Sedmičke, kde spolu s hercom Milanom Lasicom, spisovateľkou Oľgou Feldekovou a publicistom Mariánom Leškom cestuje po Slovensku. Slovenská humoristka známa z viacerých televíznych projektov porozpráva aj o cintoríne pre zvieratá, ktorý sa už dlho snaží vytvoriť. Diskusiou, doplnenou o hudobné vstupy Lenky Hoškovej, bude sprevádzať mladý herec Jakub Abrahám. 
„Bez opony“ je prvým projektom OZ Činoherný klub DNV, ktoré vzniklo v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves začiatkom roku 2012. Cieľom združenia je kultúrny a regionálny rozvoj Devínskej Novej Vsi, najmä prostredníctvom divadelného umenia. 
 
Bez opony
17. 2. o 17.00 hod.
Istra Centrum
Hradištná 43
Bratislava – Devínska Nová Ves
 
 
 
 
 
 
Viac info:
Zuzana Hrdličková
Činoherný klub DNV, o. z.
+421 901 778255
cinohernyklub@gmail.com
www.cinohernyklub.webnode.sk