Činoherný klub DNV ako hosť v relácií "Kreslo pre hosťa" Devínskonovoveskej televízií.

25.01.2012 19:20

Riaditeľ divadla Jakub Abrahám a umelecký šéf  Tomáš Lamoš na besede v televízií DTV

viac klik na odkaz : 

 

https://www.dtv.eu.sk/sk/Archiv/Kreslo-pre-hosta/Kreslo-pre-hosta-30-1-2012.alej