Kontakt  

       

          Jakub ABRAHÁM, DiS. art., MBE 

            Umelecký riaditeľ Činoherného klubu Devínska Nová Ves , o.z.

         e-mail:

             cinohernyklub@gmail.com

riaditel.cinohernyklub@gmail.com

                                       

_____________________________________________________________________________________________     

       

                                          

_____________________________________________________________________________________________________