Činoherný klub vznikol v roku 2011 s iniciatívou: 

Jakuba Abraháma, Zuzany Chudějovej a Tomáša Lamoša

                                                                                                          _____________________________________________________________________________________________

 *AKTUÁLNE*

26. september 2019 / 19:00  Malá scéna

 autorská komédia Kataríny Želinskej: 

Tichá Noc, Svätá Noc

 
_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                     

Kontakt

Činoherný klub Devínska Nová Ves občianske združenie IČO : 422 566 07 . Zapísané na MV SR .

Istra Centrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

Umelecký riaditeľ Činoherného klubu:

Jakub ABRAHÁM, DiS. art., MBE