Herecký súbor

Zuzana CHUDĚJOVÁ

herečka     Pochádza z Bratislavy, narodila sa v Bojniciach a v Trnave vyštudovala právo. Herectvu sa venuje vo svojom voľnom čase od ôsmich rokov najskôr na Základnej umeleckej škole v DNV, neskôr v divadelnom súbore Forbína. Zuzana je ekonomickou šéfkou divadla, no okrem tejto...

Kristína KOCIANOVÁ

herečka *Kristína Kocianová sa narodila 27. Apríla 1991 v Novej Bani.  Už od malička mala potrebu zaujať svoju pozornosť  hyperaktívnym  správaním.  Počas základnej školy inklinovala k umeniu a navštevovala  Základnú umeleckú školu v Novej Bani, kde úspešne absolvovala...

Jakub ABRAHÁM

herec       *Mladý herec Jakub Abrahám sa narodil 1. februára 1993 v Bratislave. Už od detstva inklinoval k umeniu. Jeho prvé kroky sa spájajú s účasťou na rôznych recitačných súťažiach, kde vždy skončil s úspechom. Svoju umeleckú dráhu začal nástupom na Tanečné konzervatórium Evy...

Tomáš LAMOŠ

herec     Tomáš Lamoš pochádza z Bratislavy, kde sa v roku 1988 narodil. Herectvu sa venuje už od svojich dvanástich rokov a jeho obrovská láska k herectvu a divadlu pretrváva dodnes.  Svoje herecké vzdelanie získaval na Cirkevnom konzervatóriu pod vedením skúsených...