Vitajte v   Činohernom klube Devínska Nová Ves

                             

Občianske združenie Činoherný klub Devínska Nová Ves vzniklo v roku 2011 s iniciatívou: 

                                                                             

                                                                               *Jakuba ABRAHÁMA

                                      

                                            *Tomáša LAMOŠA     

 

                    *Zuzany CHUDĚJOVEJ

______________________________________________________________________________________________________

                                           *  AKTUÁLNE  * 

                                13. MÁJ 2017 -BEZ OPONY GALA SHOW
 
                                        
                                              

 

                       

                                                 Čo to je Činoherný klub ? 

 

                                                                                        Profil divadelného klubu

                              

Prečo založiť divadelný klub ? :
  • V dnešnej dobe je veľký záujem o divadelné umenie v najrozličnejších formách. Či už ide o vysokoprofesionálne divadlo, poloprofesionálne alebo o vyložene ochotnícke divadlo. Divadiel je množstvo, jeho kvalita je individuálna, no od toho sa odvíja potom záujem, ktorý si vytvoria diváci alebo účinkujúci. Pretože nie je záujem iba o to chodiť do divadla len ako divák, ale je záujem aj o pôsobenie v divadle aj ako účinkujúci. Mnohí ľudia tento vzťah k divadlu majú a nechcú sa mu venovať profesionálne, no napriek tomu by radi robili divadlo pre druhých.

Preto sme sa rozhodli založiť o.z * (* občianske združenie , ďalej len o.z.)  divadelný Činoherný klub , ktorý by mal fungovať na poloprofesionálnej úrovni. A produkovať predstavenia rôznych žánrov - no v prvom rade aby bolo vyhovené záujmu diváckej obci pre ktorú chceme hrať.